Satsangs (Discourses)..

FEATURED SATSANGS (DISCOURCES) :

All these and many other Satsang Disks are available at The Dera and our Regional Centres. To order any of these Satsang Disks or for any query regarding disks, you may also write to rsttbooks@gmail.com .

< Previous Page

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

            SATSANG DISK
SATSANG DETAILS

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

[AUDIO] Satsang AP1 (PUNJABI) by Baba Kehar Singh Ji 

ਭੇਦਮਾਰਗਆਰਤੀਰਾਧਾਸਵਾਮੀਪਰਮਪੁਰਖ
भेदमार्गआरतीराधास्वामीपरमपुरख
Bhēd mārg āratī Rādhā Soāmī param purakh.

Aarti Radha Soami Param Purakh explained.
Baba Kehar Singh Ji

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

[AUDIO] Satsang AP2 (PUNJABI) by Baba Kehar Singh Ji 

ਸੰਤਜੀਵਕੀਬਿਪਤਛੂਡਾਵੇIਕਰਮੀਜੀਵਜਕਤਕੋਚਾਵੇ
संतजीकीबिपतिछुड़ावे|कर्मीजीवजकतकोचावे
Sant jī kī bipati chhuṛāvē, karmī jīv jakat kō chhāvē.

God men act to free human from cycle of Birth & Death but Karmic being can’t give up worldly rituals.
Tulsi Sahib

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

[AUDIO] Satsang AP3 (PUNJABI) by Baba Kehar Singh Ji 

ਹੋਨੀਹੋਨੀਜਿਸਨੂਕਹੰਦੇ
होणीहोणीजिसनूकैहदे
Hōṇī hōṇī jisanū kaihandē.

Hard Happenings!
Baba Kehar Singh Ji

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

[AUDIO] Satsang AP4 (PUNJABI) by Baba Kehar Singh Ji 

ਤੇਰੀਆਖਾਣੀਤੇਰੀਆਬਾਣੀਬਿਨੁਨਾਵੈਸਭ-ਭਰਮਿਭੁਲਾਣੀ
तेरिआखाणीतेरिआबाणीIबिनुनावैसभभरमिभुलाणी
Tēri’ā khāṇī tēri’ā bāṇī, binu nāvai sabh bharami bhulāṇī.

The four sources of creation are Yours; the spoken word is Yours. Without the Name, all are deluded by doubt.
Sri Guru Granth Sahib, Guru Amar Das

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

[AUDIO] Satsang AP5 (PUNJABI) by Baba Kehar Singh Ji 

ਕਰਮਸਾਰਣੀ ਬੁਦਧਿਕਹਾਈਜਹੀਭਈਆਸਬਾਸਤਹਿਮਾਹੀ
कर्मसारनीबुद्धिकहाईजहिभईआसबासतहीमाही
Karm sāranī bud’dhi kahā’ī jahi bha’ī āsa bāsa tahī māhī.

Desires pull you back like magnets. At the time of death if you bound of worldly desires you will be born here.
Tulsi Sahib

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

[AUDIO] Satsang AP201 (PUNJABI) by Baba Pratap Singh Ji

ਘਟਰਾਮਾਯਣ
घटरामायण
Ghat Ramayan

Based on Tulsi Sahib’s Ghat Ramayan

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

[AUDIO] Satsang AP202 (PUNJABI) by Baba Pratap Singh Ji

ਰਾਮਾਰਮਰਾਮੋਸੁਨਿਮਨੁਭੀਜੈ
रामारमरामोसुनिमनुभीजै
Rāmā ram rāmō suni manu bhījai.

Hearing the Name of the Lord, the All-pervading Lord, my mind is drenched with joy
Sri Guru Granth Sahib,Raag Kalyan, Guru Ram Das

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

[AUDIO] Satsang AP203 (PUNJABI) by Baba Pratap Singh Ji

ਚਾਰਖਾਨਚੌਪੜਜਗਰਚੀIਅੰਡਜੇਰਸੇਤਜਉਤ੍ਭੁਜੀ
चारखानचौपड़जगरचीIअंडजेरसेतजउतभुजी
Chār khān caupaṛ jaga racī aṇḍ jēr sētaj utabhujī.

World is like game of chaupad (chausar), where soul keeps on wandering.
Swami Ji Maharaj

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

[AUDIO] Satsang AP205 (PUNJABI) by Baba Pratap Singh Ji 

ਨਾਮੁਮਿਲੈਮਨੁਤ੍ਰਿਪਤੀਐਬਿਨੁਨਾਮੈਧ੍ਰਿਗੁਜੀਵਾਸੁ
नामुमिलैमनुत्रिपतीऐबिनुनामैध्रिगुजीवासु
Nāmu milai manu tripatī’ai, binu nāmai dhrigu jīvāsu.

Receiving the Nam, the mind is satisfied; without the Nam, life is cursed.
Sri Guru Granth Sahib, Sri Raag, Guru Ram Das

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

< Previous Page

Visit Us!

_______________________________________

Radha Soami Dera Baba Bagga Singh,
Railway Road,
Tarn Taran - 143401
Punjab, INDIA.

Telephone: +91-1852-222042
Email: rsttorg@gmail.com
Website: www.rstt.org.in

Get Directions

View Radha Soami Dera Baba Bagga Singh in a larger map